UW PRIVACY

Voor een goede coaching, contact en training is het noodzakelijk dat ik, als uw adviseur / coach / trainer, persoons- en instellingsgegevens vastleg en verslaglegging schrijf. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In mijn register verwerkingsactiviteiten houd ik alle gegevens bij die ik verzamel om contact te kunnen onderhouden en facturen te versturen. Dit zijn (email)adresgegevens, namen en telefoonnummers. In het geval van coaching / therapie / training maak ik altijd verslagen. Deze verslaglegging bevat aantekeningen over bijvoorbeeld gebeurtenissen uit de training, groepsdynamiek en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De verslaglegging over coaching / therapie waar jij persoonlijk bij betrokken bent geweest kun je ten aller tijden bij mij opvragen.

Ik doe mijn best om privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
- Ik heb als enige inzicht in de verslaglegging en mijn register. Bij verspreiding van de gegevens aan leidinggevenden of opdrachtgevers wordt dit altijd vooraf aan je gemeld;
- Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
- De naam en adresgegevens worden ook gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen;
- Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen;
- Verslaglegging blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.