People don't always need advice.
sometimes all they need is a hand to hold,
an ear to listen,
and a heart to understand them.

CONSULT

In een consult bespreken we de huidige situatie van de instelling en afdeling(en). Ook wordt de vraagstelling concreter gemaakt. Voorbeelden van vraagstellingen zijn:
- Hoe kunnen we belevingsgerichte zorg op onze afdeling verbeteren?
- Hoe kunnen we onze bewoners (en medewerkers) meer welzijn laten ervaren?
- Wat is een goede manier om met het moeilijk hanteerbare gedrag van meneer X om te gaan?
- Welke trainingen / bijscholingen zijn nodig om de werkdruk in het team te verlagen?

Na het consultgesprek kan ik een of meerdere bezoeken aan de afdelingen maken. Dit om aan den lijve te Beleven hoe de sfeer, dynamiek en werkwijze op de afdeling(en) is. Altijd volgt een consultverslag, waarin eerlijk en open wordt gesproken over gedane observaties en advies. Voorbeelden van onderwerpen die daarin besproken kunnen worden zijn groepsdynamiek van bewoners en medewerkers, belevingsgerichte zorg, omgang met moeilijk hanteerbaar gedrag en werkdruk en omgevingszorg.

Ook na dit consultverslag kan ik betrokken blijven. Dit alles naar jullie wens, alles is immers maatwerk. Ik ben onder andere ervaren in coaching (on the job), het geven van training en het (lang- of kort)durig meewerken op de afdeling. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw afdeling / organisatie en kijk je uit naar een gesprek? Neem dan contact met me op.

op zoek naar andere informatie?

Coaching

Alles over Coaching (on the job).

training

Alles over (maatwerk) training.

Over mij

Meer informatie over mij en mijn werkwijze.